Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid)

Uw ADM-beleid op maat

EE Devices is specialist op het gebied van verslavingsbeleid en verslavingspreventie in het bedrijfsleven. Daarnaast geven wij met gespecialiseerde partners voorlichting en trainingen bij bedrijven om kennis te vergroten en draagvlak te creëren binnen het management team. EE Devices helpt organisaties met een werkend Alcohol- Drugs- en Medicijnenbeleid op de werkvloer. Het eigen preventie product ‘De alcohol- en drugsvrije werkvloer’ is succesvol geïmplementeerd bij vele organisaties. Veiligheid, Vitaliteit en Verantwoordelijkheid zijn kernwoorden in onze aanpak.

Een alcohol- en drugsvrije werkvloer begint bij een passend beleid binnen de bestaande bedrijfscultuur van de onderneming. Het beleid geldt voor iedereen binnen het bedrijf en alle medewerkers worden medeverantwoordelijk. Training en voorlichting geven een handvat aan medewerkers een problematisch misbruik van alcohol, drugs of medicijnen. Het uitgangspunt dient zich altijd toe te spitsen op het voorkomen van verminderd functioneren en daarmee gepaard productieverlies, het voorkomen van veiligheidsincidenten en bedrijfsongevallen, het voorkomen van een negatief imago, het verhogen van de veiligheid en het tegengaan van een verslavingsprobleem.

EE Devices werkt met een meersporenbeleid en er wordt er rekening gehouden met uiteraard het bedrijfsbelang alsmede het belang van de werknemer. Regels, procedures en sancties bij overtreding zullen in het personeelshandboek worden opgenomen als alcoholreglement, drugsreglement oftewel het ADM beleid van het bedrijf.

Draagvlak creëren bij de medewerkers vinden wij zeer belangrijk zodat mogelijke probleemsituaties sneller bespreekbaar worden en uiteindelijk het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker verhoogd.

Ons plan van aanpak

  • Voorgesprek / Quick Scan
  • Draagvlak sessie MT en vervolgens OR
  • Formuleren beleid
  • Instemming beleid  (OR)
  • Training leidinggevenden
  • Voorlichting medewerkers
  • Toezicht en handhaving

Wanneer een medewerker hulp nodig heeft, laat EE Devices een eventuele behandeling over aan ervaren en erkende professionals. We werken samen met een landelijk opererende GGZ-instelling. EE Devices slaat de brug naar professionele hulp. Dit geldt niet alleen voor medewerkers met verslavingsproblematiek, maar ook voor werknemers met  doseringsproblematiek (overmatig tot problematisch gebruik).

Voor het handhaven, het controleren op aanwezigheid en/ of het gebruik van alcohol en drugs werkt EE Devices uitsluitend met de beste apparatuur van Intoximeters en Securetec. Het product portfolio bestaat uit blaastesten, speekseltesten, zweet / huidtesten, oppervlakte testen, urinetesten en de mogelijk om testen uit te lezen op een handzame elektronische reader, ook wel het minilab genoemd.

Securetec wordt Europees gezien als dé marktleider op het gebied van de professionele drugsanalyse. De testers van Securetec zijn in vele studies beoordeeld en scoren het hoogst op nauwkeurigheid in combinatie met specificiteit. Vals positieve- of vals negatieve testen komen dan ook niet voor.

Categorie
Vraag meer informatie op