Privacy voorwaarden

PRIVACY STATEMENT EE DEVICES

In dit privacy statement beschrijft EE Devices B.V. hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kun je contact opnemen met:

EE Devices B.V.
Schumanpark 95
7336 AS  APELDOORN
info@eedevices.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

EE Devices B.V. (hierna EE Devices) verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten of onze producten hebt aangeschaft en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. EE Devices respecteert jouw privacy en beschermt de persoonsgegevens die je met ons deelt.

EE Devices verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van jou:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door de betrokkene

Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

EE Devices verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers/servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van  gebreken of –storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van service op locatie.
 • Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het communiceren met betrokkenen.
 • Het versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het bieden van diensten op het internet.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
 • Als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

 Hoe lang wij gegevens bewaren

EE Devices zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Als je meer informatie zoekt over deze termijnen en de wijze waarop wij deze toepassen, kun je contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

Delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht hebben eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EE Devices blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens met jouw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel jou een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder onze categorie “optimale cookies”. Wanneer je niet wenst dat deze koppeling van gegevens plaatsvindt, kun je de optie "Nee, bedankt" kiezen wanneer de website wordt geopend.

Benadering van betrokkenen

Wanneer wettelijk toegestaan, kunnen wij jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar Postbus 9,7300 AA te Apeldoorn. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Beveiliging en bescherming van gegevens

EE Devices neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@eedevices.com. EE Devices heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen

Wij zijn gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien op 29 april 2019.